فراخوان پایان نامه ها
1397/08/28

دانشجویان گرامی می توانند پایان نامه های خود را با توجه به راهنمای ارسال پایان نامه ها جهت داوری در سایت بارگذاری نمایند تا پس از داوری اطلاع رسانی شود.

 

با تشکر

دبیرخانه بیست و یکمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن(ACI)- شاخه ایران

و کنفرانس ملی آب، بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)